Dorca logoMAQUINA per FER ESPIRES I ANELLS  Pic 1

MODEL ESP-L
CAPACITAT 6mm.-16mm. DE DIÀMETRE

VEURE VIDEO
 

Pic 2
Pic 3
         

Inici

          

 Màquines

ocasió i Recanvis

     
      
                      

www.cmdorca.com
e-mail: dorca@cmdorca.com

BARCELONA